+ مـبـــر ز مـــوی سـپــیــدم گــمــان بـــه عــمــر دراز

هــوای خــانــه چــه دلـگـیـــر مـی شــود گــــاهی

از ایـــن زمـــانـــه دلــم سـیــر مـی شـود گـــاهـی

عــقـــاب تـیـــز پـــر دشــــت هـــای اســتـــغــنـــاء

اسـیــــر پـنــجـه ی تـقـدیـــر مـی شــود گــــاهــی

صـــــدای زمـــــزمـــــه ی عــــاشـــقـــــانـــه آزادی

فـقــان و نــالــه ی شـبـگـیــر مـی شـود گــــاهــی

نـــگــــــاه مــــردم بــیــــگــــانـــه در دل غــــربــــت

در چـشـم خسـتـه ی مـن تـیـر می شـود گــاهـی

مـبـــر ز مـــوی سـپــیــدم گــمــان بـــه عــمــر دراز

جـوان ز حــادثــه ای پــیـــر مــی شــود گـــــاهــی

بـگــو اگــرچــه بــه جــایـی نــمی رســد فــریـــــاد

کــلام حـق دم شـمـشـیــر مـی شـــود گــــاهــی

بــگیـــــر دســـت مـــــــرا آشـــنــــای درد بــگیـــــر

مگــو چـنـیـن و چـنــان دیــر مـی شــود گـــــاهــی

به سوی خویش مرا می کشد چه خون و چه خاک

مـحـبـــت اسـت کــه زنـجـیــر مـی شــود گـــاهـی

مـبـــر ز مـــوی سـپــیــدم گــمــان بـــه عــمــر دراز

جـوان ز حــادثــه ای پــیـــر مــی شــود گـــــاهــی

بـگــو اگــرچــه بــه جــایـی نــمی رســد فــریـــــاد

کــلام حـق دم شـمـشـیــر مـی شـــود گــــاهــی

هــوای خــانــه چــه دلـگـیـــر مـی شــود گــــاهی

از ایـــن زمـــانـــه دلــم سـیــر مـی شـود گـــاهـی

به سوی خویش مرا می کشد چه خون و چه خاک

مـحـبـــت اسـت کــه زنـجـیــر مـی شــود گـــاهـی

 


 

نویسنده : مهدی محمدی ; ساعت ۱:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
comment نظرات () لینک


كد تقويم

Best Cod Music